Welkom

Wilhelminaschool en Partou, Samen op weg naar “Onderwijs en Opvang in één”

“Samen” is voor onze school een sleutelbegrip. We willen kinderen leren dat iedereen talenten heeft en wanneer je de talenten samen laat komen, je tot bijzondere resultaten kunt komen. “Samen” staat ook voor samenwerking met ouders/verzorgers. Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen op de school. Door dit samen uit te dragen en elkaar te betrekken bij de ontwikkeling van de kinderen, kunnen we tot een betere afstemming komen: twee weten meer dan één! “Samen” staat ook voor het team van medewerkers op de Wilhelminaschool en Partou. Als schoolteam werken wij gezamenlijk aan een goed pedagogisch klimaat en aan goed onderwijs. Ook hier geldt: we gebruiken elkaars talenten om tot bijzondere resultaten te komen.Roel Timmers

Ontmoeten is daarvoor noodzakelijk. U bent van harte welkom op de Wilhelminaschool.

Namens team en oudervereniging,

Roel Timmers
Directeur